Võta julgelt ühendust ja leiame koos parima lahenduse!

Haldus- ja tugiteenused

Datafoxi haldusteenused on suunatud erinevatele organisatsioonidele sõltumata nende tegevusalast.

Haldame kogu organisatsiooni IT taristut, lähenedes personaalselt ning arvestades tema soove ja vajadusi. Tugiteenused hõlmavad endas kõike - alates arvutitöökoha toest kuni andmekeskusteni välja.

Arvutitöökohtade haldusteenus

Arvutitöökohtade tugiteenus on mõeldud igas suuruses organisatsioonile, kus soovitakse lõppkasutajate IT tugi tellida väliselt teenusepakkujalt. Teenus on populaarne nii organisatsioonides, kus puudub kohalik IT kompetents, kui ka seal, kus on kohalik IT juht/spetsialist, kes saab lõppkasutaja tuge Datafoxilt. See võimaldab kohalikul IT juhil/spetsialistil keskenduda enam IT strateegiliste eesmärkide elluviimisele, tagamaks maksimaalne tugi organisatsiooni tööprotsessidele.

Mõned näited arvutitöökohtade haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

- I taseme kasutajatugi (Helpdesk) lõppkasutajatele sh:

 • juhtumite registreerimine telefoni ja e-maili teel
 • esmatasandi kasutaja probleemide lahendamine
 • vajadusel intsidentide edastamine kolmandatele osapooltele;

- Proaktiivne töökohtade/seadmete monitooring võimalike intsidentide ennetamiseks sh:

 • Parendusettepanekute tegemine seadmete ja töökohtade parendusteks;

- Spetsialistide visiidid kohapealsete probleemide lahendamiseks;

- Töökohaarvutite turvaparanduste ja uuenduste administreerimine;

- Nutiseadmete haldus ja turvapoliitikate administreerimine;

- IT tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine;

Serverite haldusteenused

- Valmisolek uuendada töökohapõhist tarkvara ja riistvara;

- Regulaarne arendusettepanekute elluviimine lõppkasutajate IT kasutajakogemuse parendamiseks;

- Igakuine raporteerimine teostatud töödest ja muudatustest koos IT süsteemide parendusettepanekutega;

- Suhtlus kolmandate osapooltega (näiteks erinevad tarkvaraarendajad).

Serverite haldusteenused

Serverite haldusteenus on enamasti täienduseks arvutitöökohtade tugiteenusele, kuid võib olla ka täiesti eraldiseisva teenusena. Antud teenuse puhul on Datafoxil täielik vastutus serveri käideldavuse teenustaseme tagamise eest.

Mõned näited hallatavatest serveriteenustest:

 • Active Directory autentimisteenused;
 • Failiserveri ja dokumendihaldussüsteemid;
 • Andmebaasisüsteemid (MS SQL, Oracle, MySQL, PostgeSQL);
 • ERP lahendused (NAV, AX);
 • E-mail ja grupitöö (näiteks Exchange server);
 • Platvormteenused: Windows Server, Linux;
 • Virtualiseerimisplatvormid VMWare ESX, MS Hyper-V.

Mõned näited arvutitöökohtade haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

 • II-taseme tugikeskus (HelpDesk) Tellija IT tugiisikule telefoni ja e-maili teel;
 • Serverite füüsiliste ressursside, virtualiseerimisplatvormi ja serveriteenuste käideldavuse monitooringuteenus;
 • Serverite turvapaikade ja uuenduste haldus ning monitooring;
 • Reageerimine monitooringuteadetele ja tõrgete eemaldamine vastavalt kokkulepitud teenustasemetele (SLA);
 • Tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • Arendusettepanekute teostamine süsteemide käideldavuse parendamiseks.

Pilveteenuste haldusteenus

Senised serveriteenused liiguvad üha rohkem pilve. See tähendab, et teenuse toimimiseks vajalik füüsiline keskkond, riistvara ja platvormid on tagatud avaliku teenusepakkuja (Microsoft, Amazon vms.) poolt, kuid teenuste haldus on korraldatud Datafoxi poolt.

Mõned näited võimalike haldusteenuste kohta pilves:

 • Planeerimine ja eelarvestamine;
 • Infoturbe ja talitluspidevuse planeerimine;
 • Teenuste juurutamine;
 • Teenuste integreerimine kohalike teenustega (näiteks hübriididentiteet);
 • Teenuste käideldavuse monitooring;
 • Teenuste tehniline tugi (I ja II taseme tugi);
 • Tehniline suhtlus pilveteenuse pakkujatega.

Vaata lisainfot Datafoxi pilveteenuste kohta!

Tugiadministraatori teenus

Populaarseim Datafoxi teenus ja seda eelkõige ülimalt kulu-efektiivse hinnataseme tõttu. Mõeldud eelkõige organisatsioonidele, kus on olemas kohalik IT kompetents, kuid täiendava kindlustunde saavutamiseks on alati võimalik kasutada Datafoxi spetsialisti abi vastavalt kokku lepitud reageerimise põhimõtetele. Levinumad kasutusjuhud kus täiendavat tuge võiks vaja minna:

 • Täiendav abijõud suuremahuliste tööde teostamisel või intsidentide lahendamisel;
 • Täiendav tugi organisatsiooni IT administraatorile küsimustes, millega ei ole mõistlik või võimalik omal tegeleda (virtuaalinfrastruktuur, andmevarunduse haldus jms);
 • IT toe korraldamine olukorras, kus organisatsiooni IT spetsialist on eemal (puhkusel, komandeeringus vms);
 • Töötab põhimõttel – 2 pead on parem kui üks. :)

IT (pilve)teenusena

Kõrgkäideldava IT taristu ehitamine on reeglina kulukas ning tasub end ära vaid suuremate organisatsioonide puhul. Siin on parimaks lahenduseks valmis teenused - pilveteenused. Täna ei ole enam küsimus selles, kas liikuda pilve, vaid milliste teenustega ja kuidas seda targalt ning turvaliselt teha. Kohalik IT taristu täieneb samm-sammult erinevate avalike pilveteenustega. Kaasaegne reaalsus on targalt hallatud IT-teenuste kooslus – hübriidpilv.

Vaata lisainfot Datafoxi pilveteenuste kohta!

Datafox Cloud pilveteenus

Datafox Cloud pilveteenused on mõeldud organisatsioonile, kellel puudub vajadus ja võimalus omada IT taristut. Klientidel on võimalik valida enda nõuetele vastav serveriteenus: jõudlus, andmemaht, andmekaitse, operatsioonisüsteem jne.

Datafox Cloud Serverite füüsiline majutuskeskkond asub Eesti tuntuimas kõrgklassi serveriruumis, kus on kindlustatud katkematu elektritoide läbi UPSide ja generaatorite, ruumis on stabiilne temperatuur ja niiskustase, gaaskustutusseadmed jms. Serveriruum on turvaline ning vastab ISKE turvaklassi "H" nõuetele. Võimalikud teenused Datafox Cloud pilveteenuses:

 • Füüsiliste serverite majutuskeskkond;
 • Virtuaalserverid teenusena (IaaS, PaaS, SaaS);
 • Arendusplatvormid teenusena;
 • Spetsiaaltarkvara majutus;
 • Kommunikatsiooniplatvormid (Unified Communications);
 • Andmete varuasukoht;
 • Integratsioon avalike pilveteenustega (Office365, Azure, AWS);
 • Veeam Microsoft 365 varundusteenus.

Kõik pakutavad serveriteenused on realiseeritud kõrgkäideldaval infrastruktuuril VMWare ja/või Hyper-V platvormil.

Unified Communications

Kommunikatsioonilahendusi kaasajastades tuleb silmas pidada kahte aspekti:

 • Lahendada kõik vajadused komplektselt ehk luua üks lahendus kõigi suhtluskanalite (audio, video, chat, presence, conferencing, collaboration) tarbeks.
 • Kõik teenused peaks olema võrdselt kättesaadavad nii ettevõtte sisevõrgus kui internetis.

Mõlema tingimuse lahendamiseks sobib ideaalselt Datafox’i poolt pakutav innovaphone tehnoloogial baseeruv Unified Communication lahendus pilveteenusena.

Avalikud pilveteenused

Datafox on maailma juhtivate pilveteenusepakkujate Microsoft ja Amazon ametlik partner.

Mõned näited võimalike pilveteenuste kohta:

 • Virtuaalserverid teenusena (IaaS, PaaS, SaaS);
 • Arendusplatvormid teenusena;
 • Spetsiaaltarkvara teenusena (ERP, ärianalüütika);
 • Andmete varuasukoht;
 • Arendusplatvormid teenusena;
 • Office365 pilvekontori teenus;
 • Mobiilseadmete haldus;
 • Hübriididentiteet.

IT juhtimine

IT juhtimisteenus on suunatud eelkõige organisatsioonidele, kus puudub kohalik IT kompetents või soovitakse seda täiendada mõne valdkonna spetsiifilise teemaga (näiteks infoturbe või talitluspidevuse korraldus).

Mõned näited IT juhtimise teenusest:

- IT strateegia juurutamine ja vastavusse seadmine organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega;

- IT haldusteenuse korraldamine;

 • Arvutitöökohtade, serverite ja ärirakenduste haldusteenuse korraldus;
 • Tehniline suhtlus erinevate IT partneritega;

- IT eelarvestamine ja eelarve sihtotstarbelise täitmise kontroll;

- IT projektijuhtimine;

- IT riistvara, tarkvara ja teenuste hangete korraldamine ning järelevalve;

- Infoturbe ja IT talitluspidevuse planeerimine ka korraldamine;

- IT teenuste ja operatsioonide kuluefektiivuse analüüs.

Võta julgelt ühendust & küsi lisainfot