Võta julgelt ühendust ja leiame koos parima lahenduse!

Haldus- ja tugiteenused

Datafoxi haldusteenused on suunatud erinevatele organisatsioonidele sõltumata nende tegevusalast.

Haldame kogu organisatsiooni IT baastaristut, lähenedes personaalselt ning arvestades kliendi soove ja vajadusi. 

IT KASUTAJATUGI

IT kasutajatoe teenus on mõeldud igas suuruses organisatsioonile, kus soovitakse lõppkasutajate IT tugi tellida väliselt teenusepakkujalt. Teenus on populaarne nii organisatsioonides, kus puudub kohalik IT kompetents, kui ka seal, kus on kohalik IT juht/spetsialist, kes saab lõppkasutaja tuge Datafoxilt. See võimaldab kohalikul IT juhil/spetsialistil keskenduda enam IT strateegiliste eesmärkide elluviimisele, tagamaks maksimaalne tugi organisatsiooni tööprotsessidele.

IT kasutajatugi (Helpdesk) lõppkasutajatele hõlmab endast vähemalt alljärgnevaid teenuseid:

 • I taseme helpdesk - juhtumite registreerimine telefoni ja e-maili teel
 • esmatasandi kasutaja probleemide lahendamine kaughalduse teel või Kliendi juures kohapeal;
 • vajadusel intsidentide edastamine kolmandatele osapooltele või Datafoxi kompetentsimeeskondadele (näiteks kesksete server-, võrgu- ja pilveteenuste haldajad).

Arvutitöökohtade haldusteenus

Teenus on täienduseks IT kasutajatoe teenusele ning on suuresti proaktiivse olemusega. Ideaalis tuvastame probleemid enne kui lõppkasutaja seda märkab.

Teenuse raames:

 • Loome arvutitöökoha automaatse paigaldusprotsessi (AutoPilot)
 • Rakendame arvutitöökohtadele (Windows/Apple) ühtsed eelnevalt Datafoxi meeskonna poolt välja töötatud ja kliendiga kooskõlastatud turvapoliitikad.
 • Keskseks rakenduste paigalduseks loome Company Portali, mis võimaldab kasutajatel vajadusel mugavalt ja turvaliselt kokku lepitud lisatarkvarasid endale ise arvutisse paigaldada.
 • Teostame kliendi tööjaamade jooksvat tervise monitooringut ja anname teada võimalikest riistvara probleemidest.
 • Seadistame arvutitöökohtades automaatse tarkvara uuenduse ja hoiame paigaldatud tarkvara värskendatuna.
 • Tagame, et ettevõtte andmetele saab ligipääsu vaid seadmest, mis vastab eelnevalt konkreetse ettevõtte turvareeglitele.
 • Seadistame viirusetõrje teated edastama Datafoxi servicedesk süsteemi ja reageerime teadetele proaktiivselt.
 • Koostame igakuiselt kliendile ülevaate haavatavustest kliendi arvutipargis ja teeme ettepanekud nende parandamiseks.
 • Hoiame Company Portal-is kokkulepitud tarkvarad uuendatuna ning seeläbi haavatavuste vastu kaitstuna.

 

Serverite haldusteenused

Serverite haldusteenus on enamasti täienduseks arvutitöökohtade tugiteenusele, kuid võib olla ka täiesti eraldiseisva teenusena. Antud teenuse puhul on Datafoxil täielik vastutus serveri käideldavuse teenustaseme tagamise eest.

Mõned näited hallatavatest serveriteenustest:

 • Active Directory autentimisteenused;
 • Failiserveri ja dokumendihaldussüsteemid;
 • Andmebaasisüsteemid (MS SQL, Oracle, MySQL, PostgeSQL);
 • ERP lahendused (NAV, AX);
 • E-mail ja grupitöö (näiteks Exchange server);
 • Platvormteenused: Windows Server, Linux;
 • Virtualiseerimisplatvormid VMWare ESX, MS Hyper-V.

Mõned näited arvutitöökohtade haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

 • II-taseme tugikeskus (HelpDesk) Tellija IT tugiisikule telefoni ja e-maili teel;
 • Serverite füüsiliste ressursside, virtualiseerimisplatvormi ja serveriteenuste käideldavuse monitooringuteenus;
 • Serverite turvapaikade ja uuenduste haldus ning monitooring;
 • Reageerimine monitooringuteadetele ja tõrgete eemaldamine vastavalt kokkulepitud teenustasemetele (SLA);
 • Tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine;
 • Arendusettepanekute teostamine süsteemide käideldavuse parendamiseks.

 

Mobiilseadmete keskhaldus

Loome lahenduse ettevõtte ja töötajate isiklike mobiilseadmete (mobiiltelefonid, tahvelarvutid) halduseks vastavalt tootja soovitustele ja Datafoxi parimatele praktikatele, lähtudes kliendiga kokku lepitud turvatasemest. Ettevõtte andmetele saab olema ligipääs vaid turvalistelt seadmetelt.

 

Serverite haldusteenused

Serverite haldusteenus on enamasti täienduseks arvutitöökohtade tugiteenusele, kuid võib olla ka täiesti eraldiseisva teenusena. Antud teenuse puhul on Datafoxil täielik vastutus serveri käideldavuse teenustaseme tagamise eest.

 

Mõned näited serverite haldusteenustes sisalduvatest teenustest:

 • II-taseme tugikeskus (ServiceDesk) Tellija IT tugiisikule telefoni ja e-maili teel;
 • Serverite füüsiliste ressursside, virtualiseerimisplatvormi ja serveriteenuste käideldavuse monitooringuteenus;
 • Serverite turvapaikade ja uuenduste haldus ning monitooring;
 • Reageerimine monitooringuteadetele ja tõrgete eemaldamine vastavalt kokkulepitud teenustasemetele (SLA);
 • Tugiteenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni uuendamine ja ajakohasena hoidmine;

 

Pilveteenuste haldusteenus

Serveriteenused on liikunud üha rohkem pilve. See tähendab, et teenuse toimimiseks vajalik füüsiline keskkond, riistvara ja platvormid on tagatud avaliku teenusepakkuja (nt. Microsoft, Google) poolt, kuid teenuste haldus on korraldatud Datafoxi poolt.

Mõned näited võimalike haldusteenuste kohta pilves:

 • Planeerimine ja eelarvestamine;
 • Infoturbe ja talitluspidevuse planeerimine;
 • Teenuste juurutamine;
 • Teenuste integreerimine kohalike teenustega (näiteks hübriididentiteet);
 • Teenuste käideldavuse monitooring;
 • Teenuste tehniline tugi (I ja II taseme tugi);
 • Tehniline suhtlus pilveteenuse pakkujatega.

Vaata lisainfot Datafoxi pilveteenuste kohta!

 

Tugiadministraatori teenus

Populaarne Datafoxi teenus ja seda eelkõige ülimalt kulu-efektiivse hinnataseme tõttu. Mõeldud eelkõige organisatsioonidele, kus on olemas kohalik IT kompetents, kuid täiendava kindlustunde saavutamiseks on alati võimalik kasutada Datafoxi spetsialisti abi vastavalt kokku lepitud reageerimise põhimõtetele. Levinumad kasutusjuhud kus täiendavat tuge võiks vaja minna:

 • Täiendav abijõud suuremahuliste tööde teostamisel või intsidentide lahendamisel;
 • Täiendav tugi organisatsiooni IT administraatorile küsimustes, millega ei ole mõistlik või võimalik omal tegeleda (virtuaalinfrastruktuur, andmevarunduse haldus jms);
 • IT toe korraldamine olukorras, kus organisatsiooni IT spetsialist on eemal (puhkusel, komandeeringus vms);
 • Töötab põhimõttel – 2 pead on parem kui üks. :)

 

Sharepoint Online ja PowerApps teenused

Datafox aitab juurutada ja hallata Microsoft 365 pakettides sisalduvad Sharepoint Online ja PowerApps teenuseid, mis aitavad parendada organisatsiooni infovahetust ja meeskonnatööd. Sharepointi ja PoweApps platvormidele on võimalik kulutõhusalt luua erinevaid modernse koostöö lahendusi. Näiteks:

 • Failihalduse pakett          
 • Siseveebi pakett
 • Puhkuste PowerApps pakett        
 • PowerApps info kuvamise pakett              
 • Kontaktihalduse PowerApps pakett          
 • Kuluaruandluse PowerApps pakett          
 • Dokumendihalduse pakett          
 • Dokobit allkirjastamise pakett    

 

Lisaks Datafoxi poolt loodud, allpool kirjeldatud baaspakettidele, on lisateenusena võimalik tellida Kliendi ärivajadustest lähtuvaid lisaarendusi, mille skoop ja arendustööde maht lepitakse kokku eraldi.

 

IT (pilve)teenusena

Kõrgkäideldava IT taristu ehitamine on reeglina kulukas ning tasub end ära vaid suuremate organisatsioonide puhul. Siin on parimaks lahenduseks valmis teenused - pilveteenused. Juba aastaid ei ole enam küsimus selles, kas liikuda pilve, vaid milliste teenustega ja kuidas seda targalt ning turvaliselt teha. Kohalik IT taristu täieneb samm-sammult erinevate avalike pilveteenustega. Kaasaegne reaalsus on targalt hallatud IT-teenuste kooslus – hübriidpilv.

Vaata lisainfot Datafoxi pilveteenuste kohta!

Datafox Cloud pilveteenus

Datafox Cloud pilveteenused on mõeldud organisatsioonile, kellel puudub vajadus ja võimalus omada IT taristut. Klientidel on võimalik valida enda nõuetele vastav serveriteenus: jõudlus, andmemaht, andmekaitse, operatsioonisüsteem jne.

Datafox Cloud Serverite füüsiline majutuskeskkond asub Eesti ühes tuntuimas kõrgklassi serveriruumis, mis vastab kõikidele kaasaegsetele turvanõuetele (EITSA, ISO27001). Võimalikud teenused Datafox Cloud pilveteenuses:

 • Virtuaalserverid teenusena (IaaS, PaaS, SaaS);
 • Arendusplatvormid teenusena;
 • Spetsiaaltarkvara majutus;
 • Kommunikatsiooniplatvormid (Unified Communications);
 • Andmete varuasukoht (Veeam Cloud Connect pilveteenus);
 • Integratsioon avalike pilveteenustega (Microsoft365, Azure);
 • Veeam Microsoft 365 varundusteenus.

Unified Communications

Kommunikatsioonilahendusi kaasajastades tuleb silmas pidada kahte aspekti:

 • Lahendada kõik vajadused komplektselt ehk luua üks lahendus kõigi suhtluskanalite (audio, video, chat, presence, conferencing, collaboration) tarbeks.
 • Kõik teenused peaks olema võrdselt kättesaadavad nii ettevõtte sisevõrgus kui internetis.

Mõlema tingimuse lahendamiseks sobib ideaalselt Datafox’i poolt pakutav innovaphone tehnoloogial baseeruv Unified Communication lahendus pilveteenusena.

Avalikud pilveteenused

Datafox on maailma juhtivate pilveteenusepakkujate Microsoft ja Amazon ametlik partner.

Mõned näited võimalike pilveteenuste kohta:

 • Microsoft365 pilvekontori teenus;
 • Virtuaalserverid teenusena (IaaS, PaaS, SaaS);
 • Arendusplatvormid teenusena;
 • Spetsiaaltarkvara teenusena (ERP, ärianalüütika);
 • Andmete varuasukoht;
 • Arendusplatvormid teenusena;
 • Hübriididentiteet.

IT juhtimine

IT koordinaatori teenus

Teenus on lihtsustatud lähenemine IT juhtimise teenusele ning  suunatud eelkõige organisatsioonidele, kus puudub kohalik IT kompetents või soovitakse seda täiendada mõne valdkonna spetsiifilise teemaga (näiteks infoturbe või talitluspidevuse korraldus).

Mõned näited IT koordinaatori teenusest:

- IT haldusteenuste korraldamine;

 • Arvutitöökohtade, serverite ja ärirakenduste haldusteenuse korraldus;
 • Tehniline suhtlus erinevate IT partneritega;

- IT eelarvestamine ja eelarve sihtotstarbelise täitmise kontroll;

- IT projektijuhtimine;

- IT riistvara, tarkvara ja teenuste hangete korraldamine ning järelevalve;

- Infoturbe ja IT talitluspidevuse planeerimine ja korraldamine;

- IT teenuste ja IT operatsioonide kuluefektiivuse analüüs.

- IT süsteemide dokumentatsiooni loomine ning selle haldus Datafoxi dokumenteerimise platvormil.

 

Infoturbe juhtimise teenus

Teenus pakub terviklikku infoturbe haldust, mis hõlmab inimesi, protsesse ja tehnoloogiat. 

 • ITturvalisuse regulaarne ülevaatus
 • Optimaalsete turvatehnoloogiate soovitamine ja tehnilise rakendamise koordineerimine
 • Infoturbe protsesside kaardistamine ja ajakohasena hoidmine
 • Infoturbe juhtimissüsteemi rakendamine ja haldamine (nt ISO 27001)
 • Infoturbe alase teadlikkuse testimine
 • Infoturbe alased koolitused
 • Infoturbe alane järelvalve IT partnerite tegevuse üle
 • Suhtlemine järelvalveorganitega (audiitorid ja ametkonnad)

 

 

Võta julgelt ühendust & küsi lisainfot