X
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
 
Meie missiooniks on pakkuda terviklikku IT turvalahenduste kontseptsiooni, tagades vastavuse kehtestatud standarditele.

MIKS ON IT TURVALISUS TÄNAPÄEVAL FOOKUSES?

Lunavara, pahavara, viirused ja muud rünnakud ettevõtte IT taristu vastu on igapäevane nähtus. Samuti on aja jooksul IT lahendused muutunud keerulisemaks – traditsioonilised keskkonnad on asendunud virtuaalsete ning tarkvarapõhiste lahendustega ja nende haldus on sageli küllalt keeruline. Muutunud on ka kasutusharjumused – infot liigub väljaspool organisatsiooni rohkem kui kunagi varem (sageli paikneb info pilves) ning kasutajad töötavad üha enam väljaspool kontorit. Kõik see loob uued ootused ka ettevõtte IT ja andmete turvalisusele.

Iga ettevõtte äritegevuse sh ka ettevõtte infoturbe aluseks on inimeste, protsesside ja tehnoloogia efektiivne koostoimimine.

TÖÖTAJA

On tavaliselt ettevõtte IT turvalisuse nõrgim lüli – olgu selleks siis tippjuhtkond, keskastmejuhid või töötajad. Kas täna on kõik osapooled teadlikud oma õigustest ja kohustustest tagamaks ettevõtte turvalisust IT vaates?

PROTSESS

Kas ettevõttes on täna juurutatud IT juhtimissüsteemid ja reeglistikud, IT parimad praktikad, IT auditite läbiviimise kord ja kõigi nende protsesside vastavus IT õigusraamistikule?

TEHNOLOOGIA

Kas IT taristu ja infosüsteemid on kaitstud ja toetavad töötajaid ning tänaseid IT protsesse?

DATAFOXI TEENUSED

1. IT TURVALISUSE AUDIT JA TURBELAHENDUSTE JUURUTAMINE

Datafoxi IT turvalisuse audit annab kiire ja lihtsustatud ülevaate Teie ettevõtte IT turvalisusest ja riskifaktoritest. Auditi tulemusena selguv riskiskoor on heaks sisendiks Teie ettevõtte enim kriitiliste IT valdkondade edasiseks analüüsiks. Edasise analüüsi käigus süveneme Teie ettevõtte kõrge riskiskooriga IT süsteemidesse, et pakkuda välja lahendused nende turvalisuse tõstmiseks läbi parimate tehnoloogiliste lahenduste.

5. VARUNDUS JA TAASTEPLAANID

Lisaks inimestele on andmed ja IT süsteemide katkematu töö ettevõtte ärikriitilisem osa. Datafoxi meeskond auditeerib, kas Teie ettevõtte andmed ja süsteemid on korrektselt varundatud, omavad vajalikke taasteplaane, ning kas neid viiakse perioodiliselt läbi. Nende puudumisel nõustame Teid nende loomisel ning juurutamisel Teie ettevõttes. Kõikide eelpool toodud teenuste/lahenduste läbiviimise ja/või juurutamise tulemusena valmib dokumentatsioon, mis annab ülevaate läbiviidud tegevustest ning parendustest.

2. TURVATEADLIKUSE TÕSTMINE

Datafoxi kogemustega meeskond viib läbi erinevaid koolitusi ettevõtte turvateadlikkuse tõstmiseks – nii juhtkonna, töötajate kui ka protsesside jaoks. Koolituse tulemusena anname selged tegevusjuhised ja tööriistad ettevõtte IT turvalisuse suurendamiseks. Lisaks aitame Teie ettevõtet, juhtkonda ja IT meeskonda ettevõttesiseste IT juhendite/reeglistiku loomisel ning nõustamisel. Samuti lisame omalt poolt parimad praktikad, kuidas saadud tulemust üle ettevõtte edukalt ellu viia.

3. ANDMELEKKED JA LOGIDE HALDUS

Tänapäeval on paljudes ettevõtetes murekohaks võimalikud andmelekked. Mitte harvad ei ole juhud, kus töötaja lahkub koos ettevõtte andmetega või teadlikult lekitab neid konkurendile. Sageli on nende tuvastamine keeruline. Datafoxi meeskond pakub selles valdkonnas erinevaid ennetavaid-, kui ka tuvastuslahendusi. Lisaks võimaldab korralik logide haldus analüüsida võimalikke intsidente, nende juurpõhjuseid ning samuti ka seda, kuidas pöörata kogutud logide analüüsi tulemusena saadud info ettevõttele kasumlikuks.

4. VÕRGU JA IT TARISTU PLANEERIMINE JA IMPLEMENTATSIOON

Teeme ülevaatliku auditi Teie olemasoleva ettevõtte andmesidevõrgu ning IT taristu hetkeseisukorra osas ning aitame planeerida ja juurutada tulevikukindlaid lahendusi, kasutades selleks maailmas tunnustatud tehnoloogiapartnereid ning parimaid praktikaid. Pakume Teie vajadusest tulenevaid terviklikke lahendusi võrgu, wifi ja infoturbe vallas.

5. VARUNDUS JA TAASTEPLAANID

Lisaks inimestele on andmed ja IT süsteemide katkematu töö ettevõtte ärikriitilisem osa. Datafoxi meeskond auditeerib, kas Teie ettevõtte andmed ja süsteemid on korrektselt varundatud, omavad vajalikke taasteplaane, ning kas neid viiakse perioodiliselt läbi. Nende puudumisel nõustame Teid nende loomisel ning juurutamisel Teie ettevõttes. Kõikide eelpool toodud teenuste/lahenduste läbiviimise ja/või juurutamise tulemusena valmib dokumentatsioon, mis annab ülevaate läbiviidud tegevustest ning parendustest.

Kõikide eelpool toodud teenuste/lahenduste läbiviimise ja/või juurutamise tulemusena valmib dokumentatsioon, mis annab ülevaate läbiviidud tegevustest ning parendustest.

Võta julgelt ühendust ja küsi lisainfot

Raido Vahi

raido.vahi@datafox.ee

+372 581 62 450

DATAFOXI IT TURVALISUSE LAHENDUSTES KASUTATAVAD TEHNOLOOGIAPARTNERID:

Sophos
Vmware
Veeam
Cisco-b
Aruba
Veriato
Clearswift
Logtrust
Disuk
Cryptshare
Bitdefender
Foxit
HyTrust
Checkpoint