Meie missiooniks on pakkuda terviklikku IT turvalahenduste kontseptsiooni, tagades vastavuse kehtestatud standarditele.

MIKS ON IT TURVALISUS TÄNAPÄEVAL FOOKUSES?

Lunavara, pahavara, viirused ja muud rünnakud ettevõtte IT taristu vastu on igapäevane nähtus. Samuti on aja jooksul IT lahendused muutunud keerulisemaks – traditsioonilised keskkonnad on asendunud virtuaalsete ning tarkvarapõhiste lahendustega ja nende haldus on sageli küllalt keeruline. Muutunud on ka kasutusharjumused – infot liigub väljaspool organisatsiooni rohkem kui kunagi varem (sageli paikneb info pilves) ning kasutajad töötavad üha enam väljaspool kontorit. Kõik see loob uued ootused ka ettevõtte IT ja andmete turvalisusele.

Iga ettevõtte äritegevuse sh ka ettevõtte infoturbe aluseks on inimeste, protsesside ja tehnoloogia efektiivne koostoimimine.

TÖÖTAJA

On tavaliselt ettevõtte IT turvalisuse nõrgim lüli – olgu selleks siis tippjuhtkond, keskastmejuhid või töötajad. Kas täna on kõik osapooled teadlikud oma õigustest ja kohustustest tagamaks ettevõtte turvalisust IT vaates?

PROTSESS

Kas ettevõttes on täna juurutatud IT juhtimissüsteemid ja reeglistikud, IT parimad praktikad, IT auditite läbiviimise kord ja kõigi nende protsesside vastavus IT õigusraamistikule?

TEHNOLOOGIA

Kas IT taristu ja infosüsteemid on kaitstud ja toetavad töötajaid ning tänaseid IT protsesse?

DATAFOXI TEENUSED

TEHNOLOOGIAD

Audit ja IT ülevaate loomine

Datafoxi audit annab hea ülevaate Teie ettevõtte IT tehnoloogiate ja arvutivõrkude turvalisusest ning riskifaktoritest. Auditi tulemusena valmiv aruanne on heaks sisendiks Teie ettevõtte kriitiliste IT valdkondade edasiseks planeerimisel ning infoturbe  korrastamiseks vastavalt Teie äri vajadustele.

Tehnoloogiate valik ning rakendamine

Pakume erinevaid tooteid Teie IT toimepidevuse tagamiseks alustades varundus lahendustest, kuni antiviirustarkvara, tulemüüride ning ründe tuvastus- ja tõkestustarkvarani. Me aitame leida ja juurutada sobivad tehnoloogiad, et tagada Teie ettevõtte jätkusuutlikkus ning andmete turvalisus.

PROTSESSID

Protsesside kaardistamine ja kitsaskohtade leidmine

IT ja infoturbe protsesside audit keskendub ettevõtte IT juhtimise ja planeerimise hindamisele. Loome ülevaate ettevõtte IT protsessidest, selgitame välja kitsaskohad ja teeme ettepanekud protsesside täiustamiseks.

Infoturbe juhtimissüsteemi rakendamine ja konsultatsioonid

Meie meeskond pakub konsultatsioone ISO 27001, ISKE ja teiste tuntud infoturbe raamistike osalisel või täielikul rakendamisel ning vajadusel aitame ette valmistada sertifitseerimise auditiks. Lisaks, aitame Teie ettevõtet, juhtkonda ja IT meeskonda ettevõttesiseste IT juhendite/reeglistiku loomisel ning nõustamisel. Samuti lisame omalt poolt parimad praktikad, kuidas saadud tulemust üle ettevõtte edukalt ellu viia.

TÖÖTAJAD

IT ja infoturbe teadlikkuse baastaseme testimine

Viime läbi töötajatele mõeldud kombineeritud turvateadlikkuse auditi ning selgitame välja läbi erinevate testide peamised kitsaskohad.

Turvateadlikkuse tõstmine

Meie meeskond viib läbi erinevaid koolitusi ettevõtte turvateadlikkuse tõstmiseks nii juhtkonna, töötajate kui ka protsesside jaoks. Koolituse tulemusena anname selged tegevusjuhised ja tööriistad ettevõtte IT turvalisuse suurendamiseks.

Kõikide eelpool toodud teenuste/lahenduste läbiviimise ja/või juurutamise tulemusena valmib dokumentatsioon, mis annab ülevaate läbiviidud tegevustest ning parendustest.

DATAFOXI IT TURVALISUSE LAHENDUSTES KASUTATAVAD TEHNOLOOGIAPARTNERID:

Sophos
Vmware
Veeam
Cisco-b
Aruba
Veriato
Clearswift
Logtrust
Disuk
Cryptshare
Bitdefender
Foxit
HyTrust
Checkpoint

Võta julgelt ühendust & küsi lisainfot